VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Personal

All personal

Meira-Pia Lohiluoma

Direktör

Vasa
All personal

Ann-Louise Söderlund

Ekonom

Vasa
All personal

Carina Ahlnäs

Kanslist

Vasa
All personal

Madelene Lindqvist

Utvecklings- och kommunikationsansvarig

Vasa
All personal

Victoria Vikstrand

Projektarbetare

Vasa
All personal

Harriet Sundholm

Projektledare

Vasa
All personal

Jan-Erik Back

Sektoransvarig växtodling

Vasa
All personal

Rickard Rex

Växtodlingsrådgivare

Vasa
All personal

Anders Salo

Växtodlingsrådgivare

Bennäs
All personal

Ulrika Wikman

Ekoväxtodlingsrådgivare

Vasa
All personal

Kaisa Haga

Trädgårdsrådgivare

Närpes
All personal

Margareta Slotte

Växtodlingsrådgivare

Bennäs
All personal

Mattis Nysand

Växtodlingsrådgivare, Greppa vattnet i Österbotten-projektet

Vasa
All personal

Jenny Sundkvist

Växtodlingsrådgivare, Greppa vattnet i Österbotten-projektet

Bennäs
All personal

Dan Kjällberg

Växtodlingsrådgivare

Närpes
All personal

Nicklas Lawast

Växtodlingsrådgivare

Bennäs
All personal

Magnus Blässar

Mjölkgårdsrådgivare

Bennäs
All personal

Ingeborg Nordberg

Husdjursrådgivare

Bennäs
All personal

Jessika Eklund

Mjölkgårdsrådgivare

Bennäs
All personal

Jenny Finnholm

Mjölkgårdsrådgivare

Bennäs
All personal

Asta Himmanen

Husdjursrådgivare

Bennäs
All personal

Milla Alanco-Ollqvist

Får- och getrådgivare

Bennäs
All personal

Anne Sigg

Sektoransvarig företagsledning

Närpes
All personal

Per-Erik Järn

Ekonomirådgivare

Bennäs
All personal

Anna Högback

Bokföring

Närpes, Vasa
All personal

Maria Mannström-Ahlskog

Ekonomirådgivare

Bennäs
All personal

William Berts

Ekonomirådgivare

Vasa
All personal

Isabella Krooks

Arbetsledig

Vasa
All personal

Mikael Blomqvist

Dräneringsplanerare

Vasa
All personal

Marcus Gjäls

Dräneringsplanerare

Närpes
All personal

Simon Nässlin

Dräneringsplanerare

Vasa
All personal

Fredrik Ek

Bioenergirådgivare, SLF

Helsingfors